CONTACT

 

Work Experience

Momentum, NY — Copywriter

The&Partnership, NY — Copywriter

Digitas LBi, NY — Freelance Copywriter
Deutsch, NY — Copywriter
DDB, NY — Freelance Copywriter
DDB, NY — Intern Copywriter
CP+B, Boulder — Intern Copywriter

 

 

Contact

linmn.0819@gmail.com
908.240.7548